In English
Till www.boras.se

Bakgrund

Gamla teatern i Stadsparken 1910

Stadsparken och teatern 1910

Historik


Orangeriet ligger på den plats där den gamla teatern stod. För att återge Stadsparken den mötesplats som teatern en gång var utlystes en arkitekttävling våren 2006. Genom att bygga ett glashus med ett rikt utbud av aktiviteter ville man få människor i olika åldrar och med olika intressen att hitta vägar in i parken sommar som vinter och under en större del av dygnet. Parken skulle därmed bli en tryggare och roligare plats att vistas på.

När arkitekttävlingen var klar fanns det dock ingen bärande idé för verksamheten, och det var oklart vem som skulle ansvara för organisationen. Våren 2011 togs ett politiskt initiativ som innebar ett omtag. Idén om ett glashus i Stadsparken kombinerades med tankar om nya arbetssätt för att nå ett hållbart Borås, utifrån ett helhetsperspektiv med de sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling väl tillgodosedda och integrerade.

Under första halvåret 2012 genomfördes en förstudie. En rapport med förslag om ett orangeri presenterades i augusti 2012. Byggnadsarbetet startade i maj 2014 och huset invigdes och öppnade för allmänheten den 5-6 juni 2015.

Orangeriet är Borås mötesplats i Stadsparken, med fokus på hållbar utveckling. Här finns fika, mat, utställningar, rådgivning, föreläsningar och mycket mer.

Teaterbron 1, 503 38 Borås | 033-35 30 60 | orangeriet@boras.se

Borås Stad