In English
Till www.boras.se

Om byggnaden

Entrén

Arkitektur

Byggnaden är ritad av Wingårdhs arkitektkontor. Huset är cirka 600 kvadratmeter stort. Väggarna är sex meter höga, fördelade på tre tvåmetersfönster på höjden. Fönstren ramas in av bränt ekträ som svartnat av sot. Nästan hela fasaden består av skjutdörrar, så kallade hajompartier, så att halva
bottenvåningen kan öppnas.

"Ett runt hus är lite undflyende. Det tar inte så stor plats. Är det dessutom mörkt försvinner det in i trädens skuggor. Respekterar att träden och det gröna är huvudsaken."
Gert Wingårdh

Inredning

Omkring 35 procent av inredningen i Orangeriet är återbrukad. Möbler som en gång köpts in av Borås Stad men som inte längre används har klätts och lackats om. Till exempel finns här Röda rummets cafémöbler, karmstolar från Stadshuset och konferensstolar från Folkan. Dessa möbler har en mässingsskylt med text om sitt ursprung. I övrigt består inredningen av begagnade möbler och nya miljömärkta möbler.

Belysning

En av grundtankarna med Orangeriet är att huset ska lysa upp parken så att det blir tryggt att vistas där. Belysningen i Orangeriet består av LED och lågenergilampor, belysningen är styrd med både närvaro- och dagsljussensorer för att vara så energieffektiv som möjligt. Styrningen förhindrar att belysningen är igång i onödan. Små dekorationslampor hänger i taket, vardera lampa har en effekt på 1,8 W, dessa lyser även nattetid.

Energi och klimat

Trots att Orangeriet är ett glashus klarar det byggnormen gällande energianvändning. På taket av Orangeriet är solceller installerade. De producerar el och beräknas bidra med omkring 6000 kwh/år. Elen används direkt i fastighetens verksamhet, kök, belysning med mera. Uppvärmningen sker med fjärrvärme och de månader som huset har ett kylbehov sker det med fjärrkyla.

Glaset som utgör Orangeriets väggar har valts med så lågt U-värde som möjligt. U- värdet anger hur energieffektivt glaset är, ju lägre U-värde desto mindre värme försvinner genom glaset. Huset är också utrustat med solavskärmning som fälls ner automatiskt vid soligt väder, för att förhindra att temperaturen i huset blir för hög.

Ventilationen är behovsstyrd vilket innebär att den går igång vid behov och onödig energianvändning förhindras. Ventilationssystemet är utrustat med värmeåtervinning, vilket betyder att värmen i utgående luft tas tillvara tillbaka in i huset istället för att blåsas rakt ut, detta minskar energi användningen för uppvärmning.

Orangeriet är Borås mötesplats i Stadsparken, med fokus på hållbar utveckling. Här finns fika, mat, utställningar, rådgivning, föreläsningar och mycket mer.

Teaterbron 1, 503 38 Borås | 033-35 30 60 | orangeriet@boras.se

Borås Stad